Budget Adviesbureau Deventer geschorst
Budget Adviesbureau Deventer geschorst

Budget Adviesbureau Deventer geschorst

Onlangs kreeg ik een verontrustend bericht van een lezer van deze website over het Budget Adviesbureau Deventer, wat is daar aan de hand?

Budget Adviesbureau een zooitje

Mensen met schulden, kunnen aankloppen bij de gemeente voor hulp.
En in een heel groot aantal gevallen gaat dit ook goed, maar soms zijn er organisaties die er een puinhoop van maken, zelfs zo erg dat de rechtbank het Budget Adviesbureau Deventer heeft geschorst.

De kantonrechter heeft vastgesteld dat er zoveel mis gaat mij de organisatie dat deze per 1 Maart 2021 wordt ontheven van haar taak.
En dat brengt de klanten van het Budget Adviesbureau in een lastig parket, want deze dienen opzoek te gaan naar een andere bewindvoerder.

Wat is er aan de hand dan?

Vastgesteld is dat er bij twintig dossiers fouten waren gevonden.
Zo klopte de rekening en verantwoording niet, maar ook de aanvraag voor bijzondere bijstand was niet op orde, evenals de bewindvoerderskosten.
In sommige gevallen was de bijzondere bijstand te laat aangevraagd, waardoor mensen geen geld konden ontvangen.

In een later stadium zijn deze fouten hersteld, echter vond de rechtbank dit genoeg rede om het Budget Adviesbureau Deventer per 1 Maart van zijn taak te ontdoen.
Het is het kantoor verboden om tot 1 Juli 2021 niet in nieuwe zaken te benoemen.
Hoewel dit kantoor ruim vijfhonderd klanten heeft, is er aantoonbaar in 65 gevallen fouten gemaakt.
En mogelijk is dit nog maar het topje van de ijsberg, het onderzoek van de nog bestaande dossiers worden op dit moment onderzocht.

Klanten aan de leeuwen overgeleverd

Voor de klanten breekt een tijd van onzekerheid aan, en blijven met vragen zitten.
Wat gaat er met mijn traject gebeuren, wat komt er nog allemaal boven drijven aan ellende.

Zoals eerder aangegeven zal men opzoek moeten gaan naar een andere bewindvoerder.
Nu kan de rechtbank een bewindvoerder toewijzen, echter zelf een bewindvoerder zoeken behoort zeker bij de opties.

U kunt zich natuurlijk wenden tot het internet, op facebook zijn verschillende groepen die over dit onderwerp gaan.
Kijk, en vraag ook in uw omgeving wat hun ervaring zijn met het toekomstige kantoor.
Maak hierin een wel overwogen beslissing, want de kans is groot dat u daar nog wel even zal zitten, al is het niet te hopen.

Ondertussen is het wel belangrijk om contact te onderhouden met de huidige bewindvoerder.
Hoewel het heel moeilijk schijnt te zijn contact te krijgen, zowel telefonisch als via de email, is het raadzaam om het toch te blijven proberen.
Ook het verzenden van een aangetekende brief behoort tot de mogelijkheden, raadzaam is wel om bij ontvangst een handtekening te vragen, kost iets meer, maar u heeft wel de zekerheid dat deze dan door een persoon in ontvangst is genomen.

Politiek Deventer reageert geschrokken

Ook in de politiek is geschrokken gereageerd op het nieuws dat het Budget Adviesbureau Deventer er een zooitje van had gemaakt.
Sommige kopstukken reageren ‘er heerst daar een grote onkunde‘, en heeft vragen gesteld in de gemeenteraad.

Wel hebben de bewindspersonen aangegeven dat als er schade zou zijn ontstaan, dan zal er worden gezocht naar een oplossing voor deze mensen.
En dat is toch wel benoemingswaardig te noemen.

De ontvangen email

Begin Februari ontving ik een email over het budget adviesbureau deventer.
De schrijver melde dat zijn huidige bewindvoerder niet meer op emails reageerde.
Ook heeft de persoon zijn minnelijk traject in November afgerond, maar is nog steeds onwetend over de afloop, en maakt zich terecht zorgen.

Natuurlijk blijf ik deze zaak volgen, en hoop dan ook dat meerdere mensen met hun verhaal naar buiten zullen komen rond het budget adviesbureau deventer, uw verhaal kunt u indienen op deze website, en wel hier.

Budget Adviesbureau Deventer geschorst
Budget Adviesbureau Deventer geschorst


Laat je mening achter