W.A. van der Steen

Alles wat mij bezig houd

Laagbouw in de wijk Tuinenhoven krijgt een facelift

Laagbouw in de wijk Tuinenhoven

In navolging van de renovatie van de flats in Tuinhoven, is de laagbouw in de wijk Tuinenhoven aan de beurt.
Woonbron gaat ook deze woningen energiezuiniger maken volgens de laatste maatstaven.

Laagbouw in de wijk Tuinenhoven

Woonbron heeft het voornemen om de laagbouw in de wijk Tuinenhoven een facelift te geven
En daarmee zijn ook deze woningen direct energiezuinig.
Woonbron pakt dit aan na het afronden van het renovatieproject van de flats rond de Hollandstuin.
Daar heeft woonbron ook ingezet op het energiezuinig maken van de woningen.(verder onder de foto)

Laagbouw in de wijk Tuinenhoven

Laagbouw in de wijk Tuinenhoven

 

Werkzaamheden vooral aan de buitenkant zichtbaar

Met het energiezuinig maken van de laagbouw in de wijk, liep Woonbron tegen een aantal problemen op.
Zo hebben de woningen bijna allemaal houten kozijnen en deuren, iets wat redelijk veel onderhoud vergt.
Ook de spouw isolatie laat in deze woningen te wensen over.

Woonbron heeft er dan ook voor gekozen om de complete voor en achtergevels compleet te vervangen.
Hiervoor moeten eerst de oude gevels worden verwijderd.
De nieuwe gevels worden er op een later tijdstip in gehesen inclusief de ramen en deuren.
Ook het dak krijgt direct een nieuwe isolatie laag en wordt de dakbedekking vervangen.
De dakrand zal waar nodig worden gerepareerd of worden vervangen.

Werkzaamheden in de woningen

Binnen gaat er ook het een en ander aangepakt worden.
Zo zullen alle vloerluiken voor de kruipruimtes van een nieuwe plaat worden voorzien.
Deze luiken zullen ook van een isolatielaag zijn voorzien.

Ook oudere cv ketels zullen direct worden vervangen voor een zuiniger exemplaar.
Daar heeft men wel een grens aan gesteld door een bepaald type (van de laatste jaren) uit te sluiten van vervanging.
Woningen die nu nog verwarmd worden middels een gashaard, krijgen dan direct een cv in huis geplaatst.

Het ventilatie systeem krijgt ook een upgrade.
Het zal in de nieuwe situatie reageren op de kwaliteit van de binnenlucht.
Door een sensor te plaatsen in de woonkamer wordt continue de vochtigheidsgraad maar ook het CO2-gehalte gemeten.
Wijken deze twee waarden af, dan zal het systeem direct in werking treden en beginnen met afzuigen van de vervuilde lucht.

Veiligheid in de woning.

Buiten het afvoeren van de vervuilde lucht, zijn de woningen als deze zijn opgeleverd.
De gevels die nieuw zullen worden geplaatst zijn inbraakwerend, en voldoen aan de nieuwe standaarden.

Nog meer veiligheid, en dan met name voor de gezondheid is het verwijderen van het eventueel aanwezige asbest.
Het mogelijke asbest is te vinden in de vochtkerende stroken rond de kozijnen, en is weggewerkt achter het metselwerk.
Ook de borstwering die in de kozijnen aanwezig zijn zullen worden verwijderd, het asbest is ook te vinden in de beglazingskit.

Start werkzaamheden

Onlangs hebben de bewoners van de laagbouw in de wijk Tuinenhoven een formulier gekregen om aan te geven of men bereid is mee te doen.
Deze formulieren moest men insturen, en bij 70% van de bewoners die mee doen zal het project definitief door gaan.
Of deze 70% inmiddels is gehaald, is nog niet bekend.
Als deze renovatie doorgaat zullen de werkzaamheden in de zomer van 2019 starten.

Laagbouw in de wijk Tuinenhoven

Laagbouw in de wijk Tuinenhoven

Waterleidingbreuk aan de Frambozentuin

Door een waterleidingbreuk aan de Frambozentuin die even voor half drie ontstond hebben de bewoners van de Vruchtentuin, Bessentuin en de Druiventuin enige tijd zonder water gezeten.
Er was namelijk een waterleiding geklapt bij de ingang van een tuin, waardoor verschillende tuinen onder water kwamen te staan.
Bewoners hadden in alle haast de brandweer gebeld, die heel vakkundig een geul hebben aangemaakt om het water sneller af te laten voeren.

Rond half vier sloot Evides een groot gedeelte van de Vruchtentuin en zijstraten af van het water om het lek te kunnen dichten.
Hierdoor zaten de bewoners enkele uren zonder water, rond half 8 was het gat gedicht en werd er weer druk op de leidingen gezet, waar na de bewoners weer hun dagelijkse bezigheden konden hervatten.

Een aantal bewoners hadden flink last van het water, door de recente ophoging van de straat, liep het water een aantal lager gelegen tuintjes in.
Hierdoor stond een steegje, en een complete tuin blank, in de tuin was de schade dan ook aanzienlijk.

Voordeel van dit geheel verhaal is, dat het nieuw aangelegde riool de enorme watermassa goed heeft kunnen verwerken.

Gaslekage aan de Hollandstuin

Zul je net zien zo vlak voor het weekend, slopen ze bij graafwerkzaamheden maar even snel de gasleiding.
Hoewel de leiding niet volledig in twee stukken was getrokken, zat er toch een behoorlijke scheur in, dit alles dit alles gebeurde rond de klok van half 10.

Snel werd de netbeheerder op de hoogte gesteld, waarna Joulz het probleem zo snel mogelijk trachte te verhelpen.
Al snel bleek dat er een behoorlijk stuk vervangen moest worden, waardoor de mensen pas weer rond half één gas hadden.

Nu de vakanties ten einde lopen, is de aannemer alvast begonnen met de voorbereidingen om de werkzaamheden te hervatten.
Deze week gebruikt de aannemer de Bruyn van Nelisse om alvast het oude wegdek op de hoek van de Vruchtentuin en de Hollandstuin er uit aan het slopen was.
Hierbij heeft men de gasleiding geraakt, waardoor een groot aantal huishouden zonder gas zitten.

Kabelbreuk veroorzaakt stroomstoring bewoners Vruchtentuin

Het is niet eens vrijdag de 13e, maar toch hadden een groot aantal mensen op de Vruchtentuin en de Druiventuin pech, want tijdens graafwerkzaamheden werd er een kabel vernield.
Hierdoor viel in een groot aantal woningen plots in eens de stroom uit.
De monteurs van Joulz zijn enige tijd bezig geweest om de stroomvoorziening te herstellen, en op dit moment heeft iedereen weer stroom.

Deze zelfde bewoners hebben komende week nog een keer pech, want de getroffen kabel ligt niet diep genoeg, dit houd in dat volgende week de stroom er opnieuw vanaf moet, om de kabel op de goede diepte te aan te leggen.
Om dat er op dat stuk al meerdere breuken zijn geweest, zitten er verschillende stukken tussen waar al extra moffen zitten om de verbindingen te maken.
Omdat de straat nu toch al open ligt, heeft Joulz besloten om dat gedeelte te vernieuwen, hierdoor zullen de bewoners wederom enige tijd zonder stroom zitten.

Stroomstoring Vruchtentuin

Stroomstoring Vruchtentuin

Gaslekage aan de Vruchtentuin

Ofwel er was een gaslekage ontstaan in een gasleiding, gelukkig waren er een aantal bewoners die een sterke gaslucht roken, en die hebben er dus een melding van gemaakt.
Met gepaste spoed kwamen er twee monteurs van Joulz om de boel op te speren, en natuurlijk te verhelpen.
Gelukkig viel de schade mee, en werd tijdelijk één bewoner afgesloten van gas, want exact op die koppeling was het lek ontstaan, dus kon men door middel van twee balonnen op een beperkt gedeelte de gastoevoer even tijdelijk onderbreken.
Na ruim 2 en een half uur, was de klus geklaard, en vertrokken de monteurs van Joulz weer naar huis.

Gaslekage

Gaslekage

Waterkraan is niet echt een visitekaartje

Het schiet lekker op met de werkzaamheden rond de Vruchtentuin.
En als je loopt vanaf het Prinsenplein richting de Hollandstuin, ziet het er allemaal een stuk vrolijker, maar ook opgeruimder uit.
Een groot aantal bewoners is dan ook wel achteraf tevreden over het verloop van de werkzaamheden.
Vele bewoners grijpen dan ook direct de kans aan om de tuinen eens goed aan te pakken, zodat het geheel er vrolijk uitziet.
Toch heeft men ook kritiek, en terecht, want aan de Appeltuin staat een waterkraan waar de gemeentelijke diensten gebruik van kunnen maken, opzich een goede zaak, maar in December 2014 is daar een auto tegen aan gereden en is er schade ontstaan.
Kort er na is er een sticker opgeplakt dat deze in behandeling is bij de gemeente, alleen daar stond niet bij hoe lang dat zou gaan duren.
Maar goed, we zijn al een half jaar verder, en de sticker zit er nog steeds op, terwijl het toch de ingang is tot een dadelijk net opnieuw ingerichte wijk, nee de waterkraan is niet echt een visitekaartje zullen we maar zeggen.

Kapotte waterkraan aan de Appeltuin

Kapotte waterkraan aan de Appeltuin

Een ander hekel punt voor vele bewoners zijn de winkelwagens die rondslingeren door de wijk.
In een wandeling van een kleine 10 minuten heb ik er welgeteld 5 gezien, en dan bleef ik alleen nog maar op de Vruchtentuin.
Natuurlijk zijn de bewoners hiervoor zelf verantwoordelijk en dienen deze ze terug te brengen, maar ook Dirk van den Broek die eigenaar van deze winkelwagens is, dient hier in zijn verantwoording te nemen, perslot van rekening zijn deze karretjes eigendom van deze supermarkt.
Daarin heeft de gemeente, met name stadsbeheer de ondankbare taak om de winkeliers hier op te wijzen, en indien nodig opdracht te geven om deze uit de wijk te verwijderen, en zo nodig te bekeuren.

Terug naar de werkzaamheden, want die gaan natuurlijk ook gewoon door, want zo schiet het al aardig op met het herbestraten van de Vruchtentuin, en kan men bij de kruising met de Bessentuin aansluiten op het openbare wegen net.
Aan de Frambozentuin is de aannemer al weer hard bezig om het riool te vervangen, en zijn de voorbereidingen gestart om ook de afvoer vanuit de woningen.

Een beetje ondergeschoven hoek is de Hollandstuin, daar is zeg maar fase 1 bijna afgerond, en is men begonnen om bij de tweede fase de bestrating er uit te halen, zodat ook daar het riool kan worden vervangen.
Kortom, er is genoeg bedrijvigheid in de wijk, en zo langzaam maar zeker schiet het geheel lekker op.

Hollandstuin

Hollandstuin

Riool verstopping aan de Vruchtentuin

De rioolwerkzaamheden aan en om de Vruchtentuin schieten al lekker op, soms lijkt het wel of de rioolbuizen er blindelings worden ingelegd.
En toch kan het wel eens misgaan, zo ook afgelopen zaterdag, toen belde een bewoner van de Vruchtentuin om melding te maken dat het water uit het toilet, douche en keuken niet meer wegliep.
Hierop werd Zegwaard ingeschakeld die het probleem onder zijn hoede nam, na enige verwoede pogingen lukte het maar niet om de verstopping te verhelpen.

Zo sprongen rond 10 uur s’avonds in eens de lichten aan van de graafmachine, die begon te graven, opzoek naar een mogelijke verstopping in het riool, en deze verstopping hadden de mannen van de Firma de Bruyn en Nelisse dan ook al redelijk snel gevonden.
Er bleek een groot gat te zitten in de afvoerpijp vanuit de woning naar het hoofdriool.
In het holst van de nacht werd het kapotte deel vakkundig vervangen, waarmee het probleem snel was verholpen.
De melder van dit gebeuren, trakteerde de mannen en een aantal andere bewoners op koffie en speculaas, waarmee voor iedereen de nachtelijke overlast dragelijk werd gemaakt.