Free Pascal Unit
Free Pascal Unit

Free Pascal Unit, een uitleg en meer

Een Free Pascal Unit, het zit er op het oog simpel uit, maar wat betekenen al die termen die er in staan, we gaan hier vandaag wat dieper op in en geven u een kleine uitleg.

Free Pascal Unit, de basis

Wie Lazarus voor de eerste keer opstart ziet redelijk in het midden een editor.
Met deze editor kunnen we code invoeren voor onze nog te maken programma’s, maar wat betekenen al die termen in z’n Free Pascal Unit, tijd voor een uitleg.

In het onderstaande ziet u een unit die standaard wordt aangemaakt, onder het voorbeeld gaan we dieper in op de betekenis van de termen.

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
  Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs;

type
  TForm1 = class(TForm)
  private

  public

  end;

var
  Form1 : TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

end.

Unit

Een Free Pascal unit is de bestandsnaam die u kunt meegeven aan uw eigen gemaakte Unit, u bent vrij in het geven van de naam, na het opslaan kunt u deze bestanden weer terug vinden met de extensie .pas
Een voorbeeld hiervan is bestandsnaam.pas
In een map kunnen enkele tot honderden units staan, afhankelijk van de grote van uw programma.

{$mode objfpc}{$H+}

De term {$mode objfpc}{$H+} is de eigen optie van Lazarus, en verteld de compiler gebruik te maken van Object Pascal.
Er zijn echter nog een aantal andere opties, denk aan -MDelphi en de optie MDelphiUnicode, hiermee kunnen we Lazarus voor een groot gedeelte compatible maken met Delphi, echter wel met een lichte achterstand want nog niet alles zal worden ondersteund.

Andere opties zijn bijvoorbeeld Mac Pascal, Turbo Pascal, GNU Pascal, u bepaald welke optie er gebruikt zal gaan worden, wij houden gewoon {$mode objfpc}{$H+} aan!
Maar standaard zal elke Free Pascal unit {$mode objfpc}{$H+} aanmaken.

Interface

In de interface van een pascal unit staan over het algemeen gedefinieerde constanten, datatypen en globale variabelen, inclusief headers.
Ook procedures en functies zijn hier in onder gebracht, het liefst met een beschrijving van de procedures en functies.

Uses

Een nog te maken programma maakt gebruik van functies die onder zijn gebracht in andere standaard units die vaak standaard zijn meegeleverd met Free Pascal.
Deze units worden hier geplaatst, zodat de compiler weet dat deze bibliotheek moet worden aangesproken.
Ook eigen gemaakte units kunnen hier aan worden toegevoegd.

Type

De term Type is een verzameling functies die voor een bepaald object of record word aangemaakt.
Vaak wordt dit ook een Class genoemd, ofwel er wordt een object die een aantal functies kan hebben en op die manier beter kan worden uitgewerkt.
Type kan ook zorg dragen voor records, ofwel een database achtige inhoud hebben, maar voor nu houden we het gewoon even standaard.

Onder de term Type komen we nog een aantal termen tegen, deze zullen we hieronder kort behandelen.
Deze termen zijn niet alleen bruikbaar in een Free Pascal unit, maar ook in Delphi unit.

Private

In de private staan veelal de procedures en functies die voornamelijk intern door ons programma verwerkt zullen worden.
Deze gegevens zijn voor het oog afgeschermd, maar doet de werking van het programma niet te kort.

Public

De meeste functies en procedures zullen in de Public worden geplaatst, hier komen meestal alle functies, procedures, maar ook alle knoppen, menu’s zeg maar eigenlijk alles wat zichtbaar is op het scherm wordt hier geplaatst.
Voor zowel Public als voor Private geld dat u er eigen functies en procedures aan toe kunt voegen.

Var

Var is een afkorting van variabele, kortom alles wat zou kunnen veranderen, denk aan kleur, data, grote enzovoort, valt onder variabele.
Echter zal in een verder verloop van onze cursus duidelijk worden wat er met Var mogelijk is, en hoe dit toe te passen.

Implementation

Bij de term implementation kan alles worden gedeclareerd wat in de huidige unit gebruikt zal gaan worden.
Het is een gereserveerd woord om een eenheid aan te duiden met functies en procedures.

End

End staat voor einde, echter zijn er twee verschillende, wordt end gebruikt midden in de unit, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een procedure of functie, dan zal deze eindigen met een punt komma (;)
Het einde van de unit zal worden afgesloten met een punt (.) hiermee wordt het einde van de unit bedoeld, zodat de compiler weet dat er niets meer zal volgen aan code.

Zo ziet een standaard Free Pascal unit er dus uit

Een Free Pascal Unit heeft dus standaard deze opbouw, mits u bijvoorbeeld voor een ander besturingssysteem zou programmeren, bijvoorbeeld MS-Dos, dit zullen we hier zijdelings behandelen.


Free Pascal Unit
Free Pascal Unit

Laat je mening achter