Klachten over uw bewindvoerder
Klachten over uw bewindvoerder

Klachten over uw bewindvoerder, dit kunt u doen

Klachten over uw bewindvoerder, het komt vaker voor dan u in eerste instantie zou denken, misschien ook bij u, dan kunt u de hieronder beschreven tips misschien wel gebruiken.

Klachten over uw bewindvoerder

Mensen die onder bewind staan, doen dit veelal niet omdat het makkelijk is.
Vaak liggen schulden, een verslaving of zijn mensen niet in staat om het zelf te regelen.
Men kan dan daar de rechter stappen, en zich onder bewind laten stellen, hij of zij regelen de geldzaken van de persoon.

Het is dus van belang dat de onder bewind gestelde en de bewindvoerder goed kunnen samenwerken.
Het is dus van groot belang dat beide vertrouwen in elkaar hebben, maar wat als men dit vertrouwen kwijt is.
Hier een aantal tips om tot een mogelijke oplossing te komen.

Blijf in gesprek met uw bewindvoerder

Het is heel belangrijk om in gesprek te blijven met uw bewindvoerder.
Per slot van rekening is hij of zij ook maar een mens, en u bent veelal niet de enige die klant is.
Soms is een miscommunicatie vaak al simpel op te lossen door duidelijk te maken wat u bedoelde.

Voordeel van een gesprek is dat u uw hart kunt luchten, en uw bewindvoerder weet wat uw gedachten gang is.
Vaak verdwijnen dan ook de klachten over uw bewindvoerder als sneeuw voor de zon.

Ga dus het gesprek aan, maar let wel op hoe uw bewindvoerder reageert, misschien wordt u van hot naar her gestuurd en krijgt u ontwijkende antwoorden.
Misschien is er dan meer aan de hand, dan dat uw bewindvoerder laat zien.

Dreigen, ruzie, geweld niet doen, blijf rustig

Als u het gesprek aangaat met uw bewindvoerder dan heeft het geen nut om te gaan dreigen.
Ruzie maken heeft ook geen zin, evenals geweld, dat kan tegen u werken en dat laatste is zelfs strafbaar.

Uw bewindvoerder kan uw gedrag opvoeren bij een kantonrechter, en dit zal dus nadelig voor u zijn.
Maar uw probleem is daar mee nog steeds niet opgelost, blijf dus rustig en kalm en tel tot tien.
De beste methode is om gewoon rustig in gesprek te blijven.

Klacht bij de bewindvoerder zelf indienen

Een klacht indienen bij uw bewindvoerder over klachten over uw bewindvoerder.
Het klinkt raar, maar het is wel de weg naar een eventuele vervolg stap, en is minder moeilijk dan dat u zou denken.

Om klachten over uw bewindvoerder in te dienen heeft u geen advocaat nodig, wilt u dat wel dan zijn daar kosten aan verbonden.
Vaak kunt u op de website van u bewindvoerder de procedure vinden over het indienen van een klacht.
Vaak is het een ouderwetse brief dat u naar haar of hem moet versturen.
Verstuur de brief aangetekend en bewaar het bonnetje.
Op die manier kunt u altijd aantonen dat u inderdaad de klacht heeft verstuurd.
Op die manier bouwt u bewijslast op, en dat kan weer handig zijn mocht het tot een zaak komen voor de rechter.

Wat komt er in de brief, de opbouw

Om uw klachten over uw bewindvoerder kenbaar te maken, zal uw brief toch aan een aantal eisen moeten voldoen.
Hieronder een aantal richtlijnen waar uw brief aan moet voldoen.

  • Uw woon en/of verblijf adres
  • Het adres van uw bewindvoerder, meestal een bedrijfsadres
  • Datum en plaats
  • Het onderwerp, in dit geval de klacht
  • Datum ingang van uw bewind
  • De datum van het ontstaan van uw klachten
  • Een beknopte omschrijving van uw klachten, hou het kort.
  • Doe uw bewindvoerder een voorstel om tot een oplossing te komen
  • Vraag een redelijk termijn wanneer u een reactie verlangt, natuurlijk wel schriftelijk, een mooi termijn is 10 dagen, ik zelf neem 14 dagen.
  • Uw volledige naam ter afsluiting, vergeet uw handtekening niet te plaatsen.

De wet schrijft een bewindvoerder voor om binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht met een reactie te komen.
De praktijk wijst vaak anders uit, en zal deze tijd vaak niet worden gehaald, sommige reageren er helemaal niet op.
Het is dus raadzaam om hiervoor de voorgestelde tijd te hanteren, in mijn geval had men dus 14 dagen de tijd voor een reactie.

Een groot aantal bewindvoerders is aangesloten bij een branchevereniging.
Ook daar kunt u uw klacht eveneens neerleggen.
Overigens is elke bewindvoerder verplicht een klachtenprocedure te hebben, op verzoek dient men de beschrijving van deze procedure te verstrekken.
Natuurlijk staat het u vrij om uw klachten ook te versturen naar de rechtbank.

Naar de kantonrechter stappen met uw klachten

Mocht de de tijd voor een reactie verstreken zijn,en u heeft nog niets vernomen van uw bewindvoerder.
Dan is de volgende stap een gang naar de kantonrechter.
U heeft er immers van alles aangedaan om in gesprek te komen met uw bewindvoerder, en die negeert u.

Uw bewindvoerder ontvangt na ontvangst van uw klacht binnen uiterlijk zes weken een schrijven van de rechtbank.
Vaak staat er in die brief een oproep om op de zitting te verschijnen.
Ook u krijgt een oproep om op de zitting te verschijnen, en daar zou ik zeker naar toe gaan, zodat u uw verhaal kunt doen.

Tijdens deze zitting krijgt u de tijd om uw klachten over uw bewindvoerder te uiten en te onderbouwen, kortom u geeft dan tekst en uitleg.
Ook uw bewindvoerder mag zijn of haar verhaal doen.

Mocht de rechter met uw verhaal mee gaan, en u dus in het gelijk stellen, dan wordt uw bewindvoerder gedwongen om mee te werken aan een oplossing.
Let wel, de kantonrechter is veelal de laatste stap in het geheel, en zijn uitspraak is meestal bindend.

Over naar een andere bewindvoerder

Een relatie met een bewindvoerder ga je voor een langere tijd aan, voor de een is dat drie jaar, voor de ander is dat levenslang.
De relatie tussen beide moet dus stoelen op vertrouwen, maar wat als dit vertrouwen weg is.
Dan kunt u altijd overstappen naar een andere bewindvoerder.

Het nadeel van het overstappen naar een andere bewindvoerder is dat men weer van vooraf aan moet beginnen om een vertrouwensrelatie op te bouwen.
Natuurlijk kost dit tijd, en kan wat frustratie bij beide partijen opleveren, maar dat kan een positieve uitwerking hebben.

Om over te kunnen stappen naar een andere bewindvoerder is alleen mogelijk om wederom naar de rechter te stappen.
Alleen deze kan de overstap in werking zetten, maar natuurlijk is het zoeken naar een oplossing van de klachten over uw bewindvoerder het beste.

Klachten over uw bewindvoerder
Klachten over uw bewindvoerder

Laat je mening achter