Obin heeft er een puinhoop van gemaakt met einde bewind

Obin heeft er een grote puinhoop van gemaakt, nu er einde bewind is ingesteld, en wie mag het oplossen, ik zelf natuurlijk, een nieuw gevecht om te kunnen betalen.

Obin heeft er een puinhoop van gemaakt

Per 1 December 2021 was het voor mij einde bewind, en wie dacht dat de ellende voorbij was heeft het mis.
Wijzigingen zijn niet doorgevoerd, afspraken zijn niet nagekomen, bepaalde rekeningen in November zijn niet eens betaald, kortom Obin heeft er een puinhoop van gemaakt.

Laten we beginnen bij de beheerrekening (rabobank), enige tijd geleden hadden we de afspraak gemaakt dat ik deze zou overnemen, administratief zou er bij alle instanties niets gewijzigd hoefde te worden.
Een overijverige assistent bewindvoerder heeft de rekening maar even opgezegd, dit werd pas bekend gemaakt op 17 December 2021, ruim 16 dagen na het einde bewind.

En dan mijn leefgeld rekening, ook wel mijn privé rekening van de ABN-AMRO, tot op de dag van vandaag kan ik er niets mee, ja pinnen, maar rekeningen betalen ho maar.
Na een aantal keer contact te hebben gehad met de ABN-AMRO afdeling bewind ben ik geen stap verder gekomen, de enige die dit kan wijzigen is Obin zelf.

Omdat er nog rekeningen openstonden, heb ik uit pure noodzaak maar een rekening geopend bij de ING Bank, zaak is nu dat het geld op een één of andere manier wordt overgeboekt van de ABN naar de ING.
Lastig als je bij de ene niet kant internet bankieren, dus naar de automaat op te pinnen, iemend vinden die het op zijn of haar rekening zetten, en dan overboeken naar mijn nieuwe ING rekening.

Andere partijen zoals toeslagen en huurbetalingen

Ook het wijzigen van de gegevens van bijvoorbeeld de huurbetalingen en de toeslagen heeft men totaal niets aan gewijzigd.
Elke instantie die ik bel met de vraag “of men is aangeschreven door Obin”, krijg ik steenvast het antwoord dat er niets bekend is.
Gelukkig zijn vele instanties bereidwillig om het schrijven van Obin niet af te wachten, en akkoord te gaan door de uitspraak van de rechtbank te accepteren als bewijsstuk.
Hierdoor kan ik de betaalgegevens aanpassen naar het juiste rekeningnummer, een groot aantal rekeningen heb ik via de ING middels een IDeal betaling kunnen verrichten.

En ontstaan er dus nieuwe achterstanden dankzij Obin

Door deze werkzaamheden zijn er nieuwe tijdelijke betaalachterstanden ontstaan, neem de mobiel en telefoon, op het randje heb i deze kunnen betalen voordat er een afsluiting zou plaats vinden.
Gelukkig nog steeds zonder extra incassokosten, want dat hing natuurlijk ook in de lucht.

Via DigiD heb ik bij de belastngdienst de rekeningnummers en contact gegevens zelf kunnen aanpassen, en hopelijk is dit optijd voor de uitbetaling van de toeslagen.
Want zo niet, zal het geld worden overgemaakt naar een niet (meer) bestaande rekening, wat overal vertragingen zou opleveren, nee Obin heeft zijn werk zeker niet gedaan en vele afspraken geschonden.

Wat ga ik ondernemen tegen Obin?

Bij het einde van het bewind, dient de rekening en verantwoording worden opgemaakt voor het einde van het bewind, hiervoor wordt een bedrag van het einde bewind voor Obin kennbaar gemaakt, die men dan betaald krijgt.
Deze rekening en verantwoording had ik nog sneller in huis dan de overige informatie, snel verdiend zou je zeggen.

Nu heb ik ruim negen jaar met Obin samengewerkt, dus was ik al op het één en ander voorbereid, en dan bedoel ik op kleine probleempjes, dus heb ik gewacht met deze te versturen.
Want stuur ik deze niet terug naar Obin, dan zal er ook geen betaling plaats vinden.

Maar wat ga ik dan doen, want die rekening en verantwoording dient wel te worden ingediend, wel ik stuur deze inclusief een begeleidend schrijven zelf naar de rechtbank.
In dat begeleidend schrijven zal ik aangeven dat Obin zeer weinig heeft uitgevoerd, en dat ze eigenlijk geen recht hebben op de eindvergoeding die was bepaald door de rechtbank.
Kortom zal ik de rechtbank verzoeken dit bedrag kwijt te schelden, en dus alsnog af te wijzen, want men heeft daar geen recht op.

Kortom, einde bewind is dus rampzalig verlopen, maar ik ben blij dat ik bijna van ze verlost ben, en door het leven kan zonder deze organisatie.
Zit je bij Obin, zoek een andere, want dit bedrijf zorgt alleen maar voor ellende, weg wezen daar.

Obin heeft er een puinhoop van gemaakt
Obin heeft er een puinhoop van gemaakt

Laat je mening achterReactie annuleren