Problematische schulden
Problematische schulden

Problematische schuldenaanpak verbetert

Problematische schulden, wie heeft dat in de tijd van corona niet, tijd om het een en ander te veranderen en de aanpak te verbeteren.

Problematische schulden

Per 1 Januari 2021 is er het een en ander veranderd in de aanpak van problematische schulden.
Tijd om eens te kijken wat er allemaal is veranderd, en nog belangrijker hoe men denkt de schuldhulpverlening te verbeteren.

De eerste verandering die we tegen komen is de drempel.
Het moet makkelijker worden (opnieuw) in een traject te komen van de wettelijke schuldsanering.
En dat is al een vooruitgang, want mensen met bijvoorbeeld corona schulden kunnen hierdoor gemakkelijker worden geholpen.

Om een goede schuldregeling op te kunnen zetten, is men van mening dat er een deadline moet worden gesteld aan de schuldeiser om een reactie te kunnen geven.
Kanttekening is wel dat het dan om het minnelijke traject moet gaan.
Reageert de schuldeiser niet binnen de wijd, dan kan dit een goede regeling dus in de weg staan.
Het beleid gaat dus worden om een zeg maar verplichte reactietijd op te stellen voor schuldeisers.
Problematische schulden zullen hierdoor een niet nog grotere last gaan worden.
Overigens wat ongewijzigd blijft is dat een schuldeiser niet verplicht is mee te werken aan de schuldenregeling.

Niet vijf maar twee jaar

Het is zo, dat als je nu een schuldsanering heb afgerond, je vijf jaar moet wachten tot je een nieuwe aanvraag in mag dienen.
Wel dient de schuldenaar een zogenoemde goede trouw-toets te doorstaan om weer toegang te krijgen.
Maar mensen met opnieuw problematische schulden komen met een termijn van vijf jaar in de knel te zitten.
Hierdoor vindt men vaak geen oplossing voor de opnieuw ontstane schuldenberg, met alle gevolgen van dien.
Daarom komt de vijfjaar termijn te vervallen, en wordt deze terug gebracht naar twee jaar.

Tienjaarstermijn voor de WSNP

Had je in het verleden een wsnp traject gehad voor je problematische schulden, dan moest je 10 jaar wachten voor je een nieuwe aanvraag in kon dienen.
Het is dan ook de bedoeling met een wetswijziging dat de rechter de mogelijkheid krijgt dat mensen die geen schuld hebben aan het onstaan van de nieuwe schulden, denk aan de corona crisis, toch eerder toegang kunnen krijgen.
Mensen die al in z’n traject hebben gezeten, maar deze niet hebben kunnen afronden, maar dat nu wel kunnen omdat ze een baan hebben gevonden, krijgen op die manier de kans om de problematische schulden alsnog weg te werken.

Bijkomend voordeel is dat het minnelijk traject en de wettelijke schuldsanering veel beter op elkaar aansluit.
En dit komt dan weer ten goede aan de totale schulden problematiek.

Brede aanpak problematische schulden

Den Haag vind dat het aantal mensen met schulden moet worden teruggedrongen.
De nieuwe regels zijn dan ook gericht op bijvoorbeeld preventie, maar ook op een snelle maar effectieve schuldhulpverlening.
Maar ook een maatschappelijk verantwoord incasso beleid.

De veranderingen volgen als neven effect op de coronacrisis die al een jaar heerst.
Vele ondernemers hebben grote schulden opgebouwd, mensen zijn hun baan kwijt geraakt, en mede daardoor diep in de schulden beland.
Om het een en ander in de trajecten te versnellen zijn daarom deze wijzigingen doorgevoerd.

Hiervoor heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld om deze groep mensen sneller en beter te helpen.
Hiermee hoopt de regering de aanpak van problematische schulden grondig aan te pakken, en armoede verder te verkleinen.

Niet ver genoeg

Toch in de ogen van vele schuldenaars gaan deze wijzigingen niet ver genoeg.
Volgens sommige moet de boete verdwijnen op de het niet kunnen betalen van de zorgverzekering.

Is de overheid de grootste schuldeiser, kan het zich zelf matigen met het incasseren van de schulden door bijvoorbeeld de incassokosten te verlagen.
En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen die het proces kunnen verbeteren en zeker ook kunnen versnellen.
En daar hebben alle partijen baat bij.

Problematische schulden
Problematische schulden

Laat je mening achter