Rekening en verantwoording
Rekening en verantwoording

Rekening en verantwoording, wat is dat?

Voor mensen die onder bewind zitten, komt de rekening en verantwoording jaarlijks op de mat, er staan een hoop cijfertjes op, maar wat kun je er mee, en waar dient dit voor?

Rekening en verantwoording

Elk jaar weer valt hij op de mat, de rekening en verantwoording van je bewindvoerder.
Op deze formulieren staan allemaal bedragen, dat zijn uw inkomsten, maar ook uw uitgaven zoals vaste lasten, boodschappen en eventueel de genoten uitjes.

Als de rekening en verantwoording bij u op de mat valt, zit er een begeleidend schrijven bij om deze te controleren en deze terug te zenden.
Uw bewindvoerder stuurt deze na goedkeuring van u, deze dan ook door naar de rechtbank.

Het is wel raadzaam om deze goed te controleren op eventuele fouten, bijvoorbeeld staat de aankoop van een nieuwe wasmachine wel in de lijst.
Of is de huur wel elke maand betaald, kortom een redelijk goed instrument om een overzicht te houden over uw geldzaken.

Ook bij het einde van het ingestelde bewind, dient de bewindvoerder een rekening en verantwoording op te maken.
Men heeft bij einde bewind, maar een beperkte tijd om deze in te dienen bij de rechtbank.
Natuurlijk behoort deze ook correct te zijn opgesteld, en heel belangrijk, kloppend te zijn.

Wat staat er allemaal op vermeld?

Op de rekening en verantwoording staan heel veel dingen vermeld, denk aan je naam, en natuurlijk je adres.
Zo weet iedereen bij wie deze hoort.

Natuurlijk staan er enorm veel bedragen op, denk aan het inkopen op jaar basis.
De de uitgaven zoals de huur, de energie en laten we het water en de verzekeringen niet vergeten, zeg maar gerust alle vaste lasten staan er op vermeld.

Natuurlijk is er ook plaats voor alles wat binnen komt, denk aan bijvoorbeeld een uitkering of salaris van uw werk, de huur en zorgtoeslag, en heeft u kinderen dan ook de kinderbijslag.

Maar ook zaken zoals het aankopen van nieuwe kleding voor de kinderen, of schoenen voor u zelf staan er op vermeld.
Heeft u uw huis voorzien van een nieuwe vloer, dan staat dit meestal vermeld onder het kopje woningverbetering.
Kortom alles wat binnenkomt en er weer uitgaat staat op de rekening en verantwoording vermeld.

Ook de nog openstaande schulden hebben een ruimte op de formulieren.
Zo heeft u een redelijk overzicht of u op de goede weg bent met het aflossen van uw schulden, en of het einde al in zicht is.

De gegevens kloppen niet, wat kan ik doen?

Nu kan het voorkomen dat de rekening en verantwoording niet klopt, er missen bijvoorbeeld bedragen, of bedragen staan onder een verkeerde post weggeschreven, dit hoort natuurlijk niet.

Op dat moment is het zaak om het voor de zekerheid nog eens te controleren, en desnoods contact te leggen met uw bewindvoerder.
Per slot zijn het ook gewoon mensen die fouten maken, en er kan dus een logische verklaring zijn waarvoor de aankoop van een een nieuwe bank onder reismiddelen staat.
Vaak met een goed gesprek komt het tot een goed einde, het is immers in beide belang dat deze gewoon klopt.

Maar wat als er nu posten op staan die u niet kent, ook dan wordt het tijd om aan de bel te trekken.
Wederom treed u in overleg met uw bewindvoerder, komt u er dan niet uit dan kunt u door bijvoorbeeld het juridisch loket nogmaals een controle uit te laten voeren.

Laat u in ieder geval niet onder druk zetten om toch een handtekening te zetten.
Want als u een handtekening zet gaat u namelijk akkoord met wat de bewindvoerder heeft genoteerd.
Het is dus zaak dat u alles zo snel mogelijk laat controleren door een onafhankelijk iemand.

Het klopt nog steeds niet, en nu?

Als een bewindvoerder u heeft toegezegd dat het klopt, en een onafhankelijk iemand en u zeggen van niet, wordt het zaak om het een en ander zelf op papier te zetten.

Middels een brief of een email (bij voorkeur een brief), verzoekt u de bewindvoerder de rekening en verantwoording nog eens na te lopen en correcties aan te brengen.
Het is raadzaam om deze brief aangetekend te verzenden, liefst met ontvangstbewijs.

Reageert uw bewindvoerder niet, of weigert deze alsnog aanpassingen te doen, dan wordt het tijd om uw klacht bij de rechter voor te leggen.
Na ontvangst vraagt de rechter de gegevens op van de rekening en verantwoording, en voert zelf de controle uit.
Indien er onduidelijkheid blijft, kunnen u en uw bewindvoerder worden opgeroepen voor een zitting waar u de kans krijgt uw mening te geven waar om deze niet klopt.

De bewindvoerder daar in tegen wordt ook opgeroepen, en zal ten overstaan van de rechter zijn of haar gelijk moeten aantonen.
Dit kan door middel van een factuur, een aanmaning of andere papieren waaruit blijkt waar er niet, of juist wel is betaald.
Uiteindelijk neemt de rechter een besluit of alles klopt, en daar mee zou u dus alsnog een handtekening kunnen zetten.

Blijf alert, blijf kritisch en teken nooit zo maar

Hoewel je een bewindvoerder heb om jou geldzaken te regelen, wordt er van jou wel verwacht dat je dit zelf controleert, en waar nodig ook correcties door geeft.
Al dan niet met behulp van een derde persoon, het is raadzaam om er kritisch naar te blijven kijken, en alert te blijven op zaken die je niet kent.
Vraag altijd naar een verklaring, vraag of ze het kunnen aanpassen, maar zet nooit zo maar een handtekening, want eenmaal een handtekening gezet, ga je akkoord met wat er op de formulieren staat.

In heel veel gevallen kom je er uit middels een goed gesprek met je bewindvoerder.
Het is immers ook in zijn belang dat deze aan alle kanten klopt, want dit zou hoor hem alleen maar goede reclame zijn.
En vergeet niet, ook bewindvoerders zijn mensen.

Rekening en verantwoording
Rekening en verantwoording

Laat je mening achter