Renovatie tuinenhoven gaat door

Renovatie in Tuinenhoven gaat door

De renovatie in Tuinenhoven gaat door en dat is goed nieuws voor de bewoners uit deze wijk.

Renovatie in Tuinenhoven

Nu de renovatie in Tuinenhoven door gaat, is de aannemer begonnen met de voorbereidende werkzaamheden in de wijk.
Zo heeft men alle huidige gevels ingescand om te kijken wat de afmetingen zijn, en of er afwijkingen zijn.

Woonbron heeft steekproeven laten uitvoeren in een zoektocht naar asbest. Indien nodig op een verantwoorde wijze kan worden verwijderd.
Ook heeft Woonbron samen met de aannemers de bewoners bezocht om in de woningen te kijken naar mogelijke problemen.

Renovatie start in Mei

De aannemer en Woonbron hebben aangegeven dat de werkzaamheden in Mei zullen starten.
De bewoners van Tuinenhoven kunnen hierdoor overlast krijgen van de werkzaamheden.

De bewoners moeten rekening houden met niet alleen de rommel die de renovatie oplevert,
Maar ook geluidsoverlast gedurende de werkzaamheden.
Ook zal de aannemer een groot aantal parkeerplekken moeten claimen voor het plaatsen van containers.

Tijdens het in hijsen van de gevels zal de weg tijdelijk versperd zijn door een kraan.
Hierdoor zullen automobilisten moeten omrijden.
Bewoners hun auto op een andere plek moeten parkeren dan men gewend is.
Ook voor voetgangers zullen er obstakels op de stoep te vinden zijn.
Natuurlijk vraagt iedereen hiervoor begrip, en enige medewerking tijdens de voorgenomen werkzaamheden.

De woonbron en de aannemer houd de bewoners van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte.
Ook hebben de partijen aangegeven dat de werkzaamheden zullen starten aan de Vruchtentuin.

Het complete project bevat ongeveer 300 woningen, en betreft alleen de laagbouw in de wijk.
De flats in de wijk zijn al aangepakt en vorig jaar opgeleverd.

Renovatie in tuinenhoven gaat door
Renovatie in tuinenhoven gaat door


Laat je mening achter