Schulden
Schulden

Schulden, dit zijn je mogelijkheden!

Het hebben van schulden is op zich geen probleem, mits je maar op tijd weet in te grijpen voor het te laat is en de deurwaarders beslag komen leggen.

Schulden niets om voor te schamen

Vele mensen schamen zich omdat ze schulden hebben, maar wist u dat mogelijk uw buren ook schulden hebben?
Bijvoorbeeld die nieuwe auto voor de deur, mogelijk een lening bij de bank.
Of die nieuwe televisie, op afbetaling gekocht.
Kortom u staat hier niet alleen in uw omgeving, alleen heeft de een de mogelijkheid om het zonder problemen af te betalen, terwijl de ander moeite heeft het hoofd moven water te houden.

En deze laatste groep heeft vaak problemen met het afbetalen van de schulden.
Het inkomen is te klein waardoor betalingen mislopen, een brief valt op de mat, en de energie wordt niet betaald om de bank te betalen.
Een paar weken later nog een brief, en de zorgverzekering wordt niet meer betaald.
Kortom het de ideale mix voor het op laten lopen van schulden die in een zeer korte tijd tot veel problemen kan zorgen.

Het wordt erger en erger, wat kan ik doen?

Na verloop van tijd worden de brieven niet meer geopend, en duikt men weg als de bel gaat, zou het een deurwaarder zijn?
Men gaat zich verstoppen, ontwijkt alles wat maar een relatie heeft tot de ellende waar men in is beland.

Echter in plaats van je zelf te verstoppen, is het beter op de koe bij de horens te vatten, of wel u gaat uw schulden te lijf.
Hoe moeilijk het ook is om die enge brieven te openen en te lezen, toch zult u er aan moeten geloven.
Dat is de enige manier om uw schuldenberg te lijf te gaan, en te bestrijden.

Als u alle brieven heb ingelezen en netjes op een stapel heb gelegd krijgt u een redelijk overzicht van het totaal aantal schulden dat u heeft.
Maak een plan van aanpak, kijk wat u elke maand binnen krijgt aan inkomen, mogelijk heeft u recht op huurtoeslag, of zijn er problemen met het uitbetalen van uw inkomen, misschien ligt er wel loonbeslag.

Als u die stap heeft gezet, dan kunt u kijken wat uw uitgaven zijn, denk als eerste aan de vaste lasten, zoals de huur, energie en zorgverzekering.
Misschien zijn u uitgave groter dan u inkomsten, en zult u die dure telefoon abonnement moeten opzeggen of over stappen naar een goedkopere variant bij een andere maatschappij.
Ga deze lijst dus grondig na, en kijk waar u op kunt besparen.
Op die manier, hoe klein ook maakt u ruimte vrij om af te lossen.

Een andere manier om te bezuinigen is om in de supermarkt niet meer de dure A-merken te nemen, maar juist te gaan voor de goedkopere huismerken.
Ja het staat minder fraai in de voorraadkast, maar het is net zo goed, en nog eens goedkoper.
Om die manier kunt u ook weer enkel tien tallen euro’s per maand besparen.

Plan van aanpak maken, werken aan een oplossing

Nu u weet wat u maandelijks binnen komt aan inkomen, en wat uw uitgaven zijn hebben we een redelijk overzicht van wat u kunt aflossen.
Het bedrag wat u over houd, kunt u verdelen over het aantal schuldeisers wat u heeft.
Stel u heeft elke maand € 250 over, en u heeft 4 schuldeisers dan kunt u dus naar elke schuldeiser een bedrag van € 50 overmaken.
Nu hoor ik u denken, € 250 euro gedeeld door vier is toch geen € 200.
En dat klopt, zet die overige € 50 op een spaarrekening.
Gaat er een wasmachine kapot, of de waterschapsbelasting valt op de mat, dan kunt u dat van dat spaarpotje betalen.

Tijd om dus uw schuldeisers aan te schrijven, en een voorstel te doen van € 50 per maand.
Geef in uw brief aan dat u meerdere schulden heeft, en dat ook deze schuldeisers een betalingsvoorstel hebben gekregen.
Geef in uw brief ook aan dat u verwacht binnen een gestelde tijd uw schuld afgelost wil hebben, bijvoorbeeld een jaar.
Wees wel realistisch in u voorstel, en doe geen beloftes die u niet kunt nakomen.
Als alle schuldeisers akkoord zijn, dient u zich wel aan uw betalingsplan te houden, alleen dan heeft het kans van slagen.

Heeft u een schuld afbetaald, dan kunt u de vrijgekomen € 50 gebruiken voor het aflossen van een andere schuld, op die manier werkt u toe naar een schuld vrij leven.

Schuldeiser werkt niet mee aan mijn plan, en nu?

In de regel werkt een schuldeiser mee aan u plan, u geeft aan middels uw aflosplan te willen werken aan het oplossen er van.
Een schuldeiser ziet op die manier zijn geld terug voor de dienst die geleverd is, en daar is het hem om te doen.
Op die manier worden hoge juridische kosten vermeden, en daar worden beide partijen alleen maar wijzer van.

Toch kan het voorkomen dat een schuldeiser het niet eens is met uw plan, en weigert mee te werken.
Dan loont het de moeite om nog eens een brief te schrijven en aan te geven dat u echt niet anders kan en geen extra aflos ruimte heeft.
Voeg bij deze brief bijvoorbeeld loonstroken, andere betaalafspraken en een overzicht van de vaste lasten.
Vaak trekt dat de schuldeiser toch over de streep om aan uw plan mee te werken.

Weigert deze alsnog, omdat de schuld zo groot is en de aflossing jaren zou duren.
Dat kost u maar ook de schuldeiser vaak heel veel geld, en tijd, dan wordt het zaak om een volgende stap te zetten, de schuldhulpverlening, of misschien wel een bewindvoerder.

Schulden
Schulden

Laat je mening achter