Schulden kwijtschelden van je uitkering

Schulden kwijtschelden

Schulden kwijtschelden

Schulden kwijtschelden wat betrekking heeft op je uitkering, wat is dat en hoe vraag je dat aan, we duiken in deze materie.

Schulden kwijtschelden

Schulden kwijtschelden wat bij een uitkering hoort, het is mogelijk, maar voordat we daar dieper in duiken, bekijken we eerst hoe deze ontstaan.
Want dit is sneller opgebouwd dan afbetaald zullen we maar zeggen.

Het hebben van een schuld bij de gemeente, wordt vaak een vordering genoemd.
Men bouwt deze vorderingen op door te laat te reageren, het plegen van fraude of het te weinig solliciteren, men noemt dat dan ook vaak een strafmaatregel.

In Nederland hebben we de wet Werk en Bijstand, en hoewel mensen daar schulden in opbouwen, is een gemeente verplicht de schuld te vorderen.
Dit is overigens zo per 1 Juli 2013 een verplichting (zie artikel 58 van de wet werk en bijstand).

Toch zijn er verschillende gemeentes die zo hun eigen beleid voeren op deze vorderingen.
Zo is het mogelijk toch mogelijk om bij een aantal gemeentes schulden te schelden,
Wat voor regels er bij uw gemeente van toepassing is, dat kunt u het beste na vragen bij uw gemeente waar u woont.

Schulden kwijtschelden blijft dus afhankelijk welk beleid uw gemeente voert, iedere gemeente is daar vrij mee om eigen egels op te maken.
Zo lang dit maar niet in strijd is met de wet en/of rechtspraak.

Schulden kwijtschelden, wanneer kan dat?

Ook dat hangt af in welke gemeente u woont, de ene gemeente doet dit bij zeer dringende rede, bijvoorbeeld als je dood neer valt.
De andere verplicht je eerst om een bepaalde tijd maximale inzet te tonen om van de schuld af te komen.
Ook wordt het vakantiegeld al die jaren van je in gehouden.

Zo zit er nog een verschil tussen de vorderingen, is het een schuld omdat je te laat informatie heb ingeleverd, dan hanteert men over het algemeen vijf jaar.
Is het een fraude geval, dan is het over het algemeen 10 jaar voordat men overgaat tot kwijtschelding van je schulden.

Schulden kwijtschelden, een gemeente doet het na die termijnen niet zo maar, ook al voldoe je al jaren aan de voorwaarden.
Je dient een brief te schrijven met daar in het verzoek tot kwijtschelding.
Hou er rekening mee dat een gemeente acht weken de tijd heeft om een beslissing te nemen.
Vraag in de zelfde brief direct of er nog andere vorderingen openstaan, en vraag naar de datum wanneer deze zijn ontstaan.
Zo kun je alvast een nieuwe datum in de agenda prikken voor een eventuele kwijtschelding.

Schulden kwijtschelden bij de belastingdienst

Net zoals bij uw gemeente, kunt u ook een aanvraag doen bij de belastingdienst.
Ook hier dient u een schriftelijk verzoek in te dienen, en heeft de belastingdienst acht weken de tijd om uw brief te beoordelen en u op de hoogte te brengen van de uitslag.

In de brief van de belastingdienst kunnen drie antwoorden staan, zo kan er in staan ” Wij schelden u de belastingschuld kwijt”.
Dan hoeft u de schuld dus niet te betalen, soms zij hier voorwaarden aan verbonden, waar u zich aan dient te houden.

Een deel van de schuld betalen, en een deel is kwijtgescholden, ofwel u dient een deel te betalen en het andere deel niet.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat u een jaar lang elke maand betaald, hoeveel dat zou zijn is vaak te lezen in de brief die u dan heeft ontvangen.
Het restbedrag hoeft u dan niet meer te voldoen, kortom de rest schuld is dan kwijt gescholden.

De meest nare brief is die van een afwijzing, en moet u toch betalen.
Schulden kwijtschelden bij de belastingdienst is dus afgewezen en u dient het complete bedrag te betalen.

Heeft de belastingdienst uw brief ontvangen, zet men de invordering even op pauze.
In de tijd die men nodig heeft om een beslissing te nemen ontvangt u dan geen betalingsherinneringen meer, ook aanmaningen en dwangbevelen blijven even op de plank liggen tot er een besluit is genomen.
Mocht u deze nog wel krijgen gedurende de acht weken, dan hoeft u de opgelegde verhogingen niet te betalen.

Schulden kwijtschelden
Schulden kwijtschelden

Related Post