schuldhulpverlening
schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening aanvragen, hoe doe je dat?

Het aanvragen van schuldhulpverlening is een tijdrovend en intensief traject wat je niet binnen een dag doet, tijd om dit eens uit te diepen voor u.

Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan?

Laten we wel wezen, na een tijd van schaamte, verstoppen en ontkennen, heeft u zelf een poging gewaagd om een plan op te stellen.
Een of meerdere schuldeisers weigeren om aan uw plan tot een oplossing mee te werken.
Dan staat u een volgende zware stap te maken, hulp zoeken, ofwel leg contact met de schuldhulpverlening in uw woonplaats.

Bij het eerste contact, meestal via de telefoon of per brief wordt u gevraagd openheid van zaken te geven rond uw inkomen en uitgaven.
Van alle brieven dient u het meest recente aan te leveren, en dat komt neer op brieven die niet ouder mogen zijn dan drie maanden.
Heeft u die niet, dan dient u de betreffende schuldeiser aan te schrijven met de vraa of deze een overzicht wilt sturen van de huidige stand van zaken.

Bij de eerste afspraak dient u deze brieven mee te nemen, inclusief bankafschriften, verzekeringen, een huurovereenkomst of een koopcontract van uw huis.
Kortom uw hele in en uitgave patroon gaat en onder de loep nemen om te kijken of er nog ergens ruimte is voor aflossing.

Ook uw gezinssamenstelling is van belang, en of u getrouwd bent, of juist gescheiden en of u alimentatie betaald voor de kinderen als die er zijn.
Een legitimatiebewijs mag zeker ook niet ontbreken bij de behandeling.
Ook zal er naar gevraagd worden hoe de schulden zijn ontstaan, en geloof me, ook dit is erg belangrijk.
Kortom, alles waarom gevraagd wordt dient u aan te leveren, en hoe beter u bent voorbereid, hoe sneller men voor u aan de slag kunt gaan.

Alles is aangeleverd, en nu?

Als u bij de schuldhulpverlening alles heeft aangeleverd bij de eerste intake, gaat men alles in kaart brengen.
Alles wordt op een rijtje gezet, en er wordt gekeken uit hoe u leeft, en of er kinderen zijn.
Ondertussen wordt er bij de schuldeisers een soort adempauze aangevraagd wat u rust zult brengen.
Schuldeisers zullen zich een bepaalde tijd niet meer bij u melden, en het wordt u aangeraden om geen betaalafspraken meer te maken.

De schuldhulpverlening onderzoekt in de tussentijd naar de voor u beste oplossing om u te helpen.
Zo kan het voor de een volstaan met een budgetcoach en voor de ander is bijvoorbeeld een wsnp traject de enige oplossing, terwijl de ander volstaat met een minnelijk traject.
Voor iedereen is er wel een oplossing om u verder te helpen naar een schuldvrij leven.
Wat u op zo moment nog kan doen, is wachten en vooral geen nieuwe schulden meer te maken.

Een schrijven van de schuldhulpverlening

In de weken die volgen krijgt u een aantal brieven van de schuldhulpverlening.
Maak deze vooral open, misschien mist men nog wat aan informatie wat u dient aan te leveren.
Mogelijk moet u een handtekening zetten onder de schuldenlijst, het is dus van belang dat u deze direct in leest en actie op onderneem.

Ondertussen is men met uw schuldeisers bezig tot een akkoord te komen voor een afbetaling van uw schulden.
Er worden voorstellen gedaan naar elke schuldeiser, een schuldeiser is overigens niet verplicht om er in eerste instantie aan mee te werken.
Vaak doet men dit wel, want op di manier kunnen ze de betaling toch tegemoet zien.

Ondertussen doet u er alles aan om u inkomen te vergroten, mits mogelijk natuurlijk.
U zou een baan kunnen zoeken, of uw partner zou een parttime baan kunnen nemen.
Ook dit zou schuldeisers over de streep kunnen trekken om mee te werken aan een oplossing voor uw problemen.

Wat als schuldeisers niet mee werken?

Ook bij de schuldhulpverlening kan een schuldeiser weigeren mee te werken, en dat zou zijn goed recht zijn.
Immers is deze erbij gebaat dat hij zijn geld gaat krijgen voor wat hij u ooit heeft geleverd.
De schuldhulpverlening zal altijd in eerste instantie proberen via een minnelijk traject tot een oplossing te komen.
Maar blijft de schuldeiser weigeren, wat eigenlijk onredelijk is, dan kan men via de rechter een dwangakkoord aanvragen.

De rechter bekijkt deze aanvraag en zal daar een beslissing over nemen.
Mogelijk is er nog een paar euro te besparen, of dient u de auto te verkopen.
Zijn alle opties echt op, dan kan de rechter de schuldeiser verplichten akkoord te gaan met het minnelijk traject.

Als alles rond is, al dan niet via een dwangakkoord, start de feitelijke schuldhulpverlening.
Vanaf dat moment dient u zich strikt te houden aan de gestelde eisen, vaak voor drie jaar.
Bij enorme schulden kan dit oplopen tot vijf jaar.

Nog even dit tot slot

Natuurlijk is het tijdens dit proces niet de bedoeling dat u achterover gaat leunen op een strandstoel, van u wordt verwacht dat u uw inkomen gaat vergroten, dus bijvoorbeeld een baan accepteert.
Ook in uw dagelijkse boodschappen dient u te gaan snijden, en die dure auto, nou ja pak de fiets maar.

Voor een schuldsanering zijn natuurlijk verschillende wegen om tot een schuldvrij leven te komen.
Denk aan bewindvoering, een budgetcoach of de wsnp, in een volgend artikel bespreken we de verschillende mogelijkheden die misschien voor u van toepassing zijn.

schuldhulpverlening
schuldhulpverlening

Laat je mening achter