IJsselmonde ineens een veiligheidsrisicogebied, ja het was even schrikken toen ik het las, hoewel aan de rede van de politiechef toch wel getwijfeld kan worden.

Veiligheidsrisicogebied, wat is dat?

Een veiligheidsrisicogebied wordt ingesteld als een wijk of een gebied gebukt gaat onder grote criminaliteit wat daar in de omgeving heerst.
Zo zijn er in IJsselmonde op verschillende plekken incidenten geweest wat best wel de nodige aandacht trok op het gebied van veiligheid.

Voor een veiligheidsrisicogebied wordt in uitzonderlijk omstandigheden de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V) gewijzigd met vergaande bevoegdheden.
Dit doet men om bijvoorbeeld de strijd aan te gaan om wapens uit de omgeving te krijgen.
Hierbij kun je dus denken als passant dat je je zakken kunt leeg halen bij een redelijke verdenking.

Ook geld deze A.P.V. voor het handhaven van de openbare orde, waarmee in grote lijnen word bedoeld dat eventuele vechtpartijen er hardhandig ingegrepen zou kunnen worden en de straffen daar op waarschijnlijk hoger zullen zijn dan normaal.

En we zien een link met …..

Ja, waar zien we een link mee, om daar een link in te zien, pakken we even een paar citaten uit het A.P.V.

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

We pakken nog maar een citaat erbij

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel moeten zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel

Handig om te weten is dat dit A.P.V. al is ingegaan op 24 December 2015, en alweer ten einde is op 1 Juli 2016.

En hopelijk zien we nu de link, zo niet, dan zal ik hem even omschrijven.
Dit A.P.V. is in de eerste helft van het jaar 2016 van kracht, en laat dat nou precies de tijd zijn dat er een Asiel Zoekers Centrum in Beverwaard geopend zal worden.
En met de terechte tegenstand van de bewoners uit de Beverwaard nog vers in het geheugen van onze burgemeester, maakt men nu dus een noodsprong om alles in het werk te stellen om elke vorm van tegenstand de kop in te drukken, en de bewoners dus volledig monddood te maken.

Kortom, Algemene Plaatselijke Verordening is hier te vinden, eventuele PDF is hier te downloaden