Verjaren schulden
Verjaren schulden

Verjaring van schulden, een uitleg

Verjaring van schulden, ondanks zag ik deze vraag elders voorbij komen, want er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de term verjaring van schulden.

Verjaring schulden, wat is dat?

Verjaring van schulden, een term die we tegenwoordig minder vaak tegen komen dan in het verleden.
Echter bestaat deze term nog wel, maar wat is dat nu eigenlijk, en hoe werkt dit, tijd om eens op onderzoek uit te gaan.

Wanneer schulden verjaren kan een schuldeiser de vordering niet meer afdwingen of opeisen.
Natuurlijk blijft het wel een morele plicht om de schuld te voldoen, dit wordt een natuurlijke verbintenis genoemd.
Als de schuldenaar toch een betaling doet, kan hij deze achteraf niet meer het nog openstaande bedrag niet meer terugvorderen.

Hoe ontstaat verjaring?

De schuldeiser dient actief achter zijn geld aan te lopen en u te bestoken met aanmaningen en deurwaarders.
Maar wat als hij dat niet doet, en een lange tijd achterover blijft leunen, dan zal de vordering verjaren.
Hij of zij kan na een bepaalde tijd de vordering niet meer bij u innen.

Wat is het verjaringstermijn?

Reken u niet rijk, want als uitgangspunt heeft men een verjaringstermijn van 20 jaar.
Echter zijn er uitzonderingen, die hebben een verjaringstermijn van 5 jaar.

 1. Vejaring van schulden voortkomend vanuit een overeenkomst, denk aan een geldlening, een abonnement op de telefoon of een andere dienst gaat het termijn lopen vanaf het moment dat de openstaande schuld opeisbaar is.
 2. Huur, rente en of pacht, kortom periodieke betalingen, zeg maar alles wat voor een jaar of korter termijn betaald zal moeten worden.
  Ook hier geld de start datum vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag opeisbaar is.
  Echter geld hier wel dat elke betalingstermijn afzonderlijk van het totale bedrag verjaar na vijf jaar.
 3. Heb je ooit te veel uitkering ontvangen, of geld overgemaakt op een verkeerde bankrekening, ook wel een vordering uit onverschuldigde betaling.
  De termijn gaat pas lopen lopen als beide partijen weten van het bestaan van de vordering.
  Verjaring van deze schulden komen in ieder geval na 20 jaar nadat de vordering is ontstaan.
 4. Een schade of bedongen boete, ofwel u heeft schade aangericht en u moet betalen.
  Dit termijn gaat in zodra zowel het slachtoffer als de dader weten van het bestaan.
  Er zit een maximale tijd verbonden aan dit type verjaring, en dat is 20 jaar.
  Schade ontstaan door andere bepaalde misdrijven kunnen langere termijnen gelden.

Verjaring van schulden consumenten aankoop

Bij een consumenten aankoop, bijvoorbeeld als u een nieuwe televisie koopt geldt een verjaringstermijn van 2 Jaar.
Na die twee jaar kan de verkoper dus geen betaling meer bij u afdwingen.
Een kortere verjaringstermijn is ook van toepassing op energieschulden.

Stel u koopt een auto met een krediet, dan is er sprake van een consumentenkoop.
De korte verjaringstermijn geld dan dus voor het krediet, als we deze lijn dan door trekken naar een telefoon abonnement dan geldt ook hier een verjaringstermijn van twee jaar.

Stuiting verjaring van schulden

Ik had het u al gezegd, reken u niet rijk want al zou een schuldeiser vier jaar en 10 maanden achterover leunen en niets van zich laten horen.
Als hij u een brief stuurt in de vorm van een aanmaning of u er schriftelijk op wijst u nog steeds dient te betalen, start het verjaringstermijn opnieuw.
Wat er dus letterlijk op neer komt dat u weer vijf jaar lang dient te hopen dat ze u vergeten (hele kleine kans).

Binnen het verjaringstermijn kan deze ook opnieuw worden opgestart als de schuldeiser u gaat dagvaarden en dus de deurwaarder in beeld gaat komen.
Wordt er een vonnis gewezen door de rechter, dan heeft u een probleem want dan is de verjaringstermijn 20 jaar.

Nu kan een schuldeiser zeggen dat ze u een aanmaning hebben gestuurd, maar u heeft deze niet ontvangen.
Dat kunt u dat voor de rechtbank betwisten, de schuldeiser zal dan dus moeten aantonen dat ze u dus inderdaad een brief hebben gestuurd.
Dit kan hij doen door de brieven aangetekend te verzenden, of als u schriftelijk een reactie heeft uitgebracht op de vordering.

Maar er is nog een addertje onder het gras wat een verjaringstermijn kan laten stuiten, erkenning!
Het erkennen van schulden hoeft echter niet met zoveel woorden, denk aan het doen van een betalingsvoorstel is al een vorm van erkenning.
Als de schuld niet van u is, doet u ook geen voorstel tot betalen, zo simpel is dat.

Het verzoeken van uitstel van betaling is er ook een die het termijn van verjaring kan verleggen.
Maar ook het betalen van een termijn schuift de verjaring iedere keer weer op.

Tot slot nog even dit

Verjaring van schulden, het klinkt zo mooi, en vooral zo goedkoop, maar in werkelijkheid leeft u constant in een wereld van achterom kijken.
Leeft u dagelijks in de angst of de postbode die brief komt afleveren die het termijn weer kan verleggen.
Het beste is gewoon te betalen, en anders hulp te zoeken voor deze problemen.
Want dan kunt u met een iets geruster hart gaan slapen.

Verjaren schulden
Verjaren schulden

Laat je mening achter