W.A. van der Steen

Alles wat mij bezig houd

Werkzaamheden aan het riool

Aan de Appeltuin zal gemeentewerken per 1 September starten met werkzaamheden aan het riool.
En daar trekken ze nogal wat tijd voor uit, want de werkzaamheden duren tot het 2e kwartaal van 2015.
In die tijd zalm er nogal wat verkeershinder zijn, want de complete bestrating zal in fases er worden uitgehaald, om het riool te kunnen vervangen, en mits in goede staat, zal dit tot aan de woning gebeuren.
Maar niet alleen het riool worden werkzaamheden verricht, nee ook kabels en andere leidingen zullen worden aangepakt, evenals de openbare verlichting.
En het kan niet op, ook zullen er bomen worden gerooid, en zal het één en ander een iets andere inrichting krijgen.
Kortom, veel werkzaamheden die nogal wat overlast met zich mee kunnen brengen, gelukkig doet men alles in fases, dus blijft het enigzins licht beperkt voor de gehele omgeving.

Natuurlijk spreekt het voor zich, dat tijdens de werkzaamheden de weg zal worden afgesloten voor bijna al het verkeer, bijna want de hulpdiensten zullen er toch bij moeten kunnen komen mocht er zich een calamiteit voordoen.
Gelukkig staat er voor het overige verkeer met borden aangegeven welke route men zou kunnen rijden om toch op de plaats van bestemming te kunnen komen.
De gemeente vraagt de bewoners in een brief om vooral veel samen te werken, voor een vlotte verwerking van de werkzaamheden, één van de aanbevelingen die men dan ook doet is om geen fietsen aan lantarenpalen vast te zetten, maar hey dit is Rotterdam, hier staat een fiets nooit lang onbeheerd.

Tijdens de werkzaamheden kan uw heilige koe, de auto dus, niet voor de deur worden geparkeerd, ook al komen er rijplaten te liggen, nee deze zijn voor de hulpdiensen, en niet voor u.
Kortom, tijdens de werkzaamheden is het dan ook verboden om op de rijplaten te parkeren.
Mensen die een invalide parkeerplaats hebben, zullen even contact moeten leggen met de gemeente, zodat er naar een alternatief kan worden gezocht, natuurlijk zo dicht mogelijk in de buurt.

Gelukkig, word er ook gedacht aan het ophalen van het huisvuil, want als de straat open ligt, kan die grote wagen van de Roteb natuurlijk niet bij de orginele ophaalplaats komen.
Hiervoor zal de gemeente de ondergrondse containers vervangen door bovengrondse, die dan buiten de werkgrens zullen staan.
Heeft men een minicontainer, dan dient men die buiten de werkgrens te plaatsen, zodat de mannen van de Roteb er bij kunnen.
Grofvuil zal niet worden opgehaald, want ook dat is niet mogelijk.
Het advies is dan ook, om goed gebruik te maken van de containers, want het verkeerd aanbieden van het huisvuil kan door de medewerkers van Toezicht en handhaving worden beloond met een boete.

Gezien de Vruchtentuin, en de aangrenzende straten bijna elke woning wel een tuin heeft, vraagt de gemeente de medewerking van de bewoners om het overhangend groen, dat aanfrenzend is aan de stoep, tijdig te snoeien, gelukkig hebben we hier een woningstichting die daar streng op toe ziet, dus dat zit wel goed.
Mocht u hier nou geen gehoor aan (kunnen) geven, dan kan gemeentewerken dit ook wel voor u doen, want ze denken graag met u mee, ze kunnen het dan netjes voor u terug snoeien, toch wel aardig van ze, vooral de factuur die u zult krijgen voor dit snoeiwerk want het is en blijft uw verantwoording.
Door de werkzaamheden, kunnen er hoogte verschillen ontstaan met de tuinen, dus als u dan toch aan het snoeien bent, krijgt u de gelegenheid om ook maar even uw tuinpad te verhogen, zodat er geen hoogte verschil ontstaat.

Helaas heeft de gemeente ook geen invloed op het weer, dus kan er tijdens de werkzaamheden aan de riolering ook wateroverlast ontstaan, dit kan door een tijdelijke stijging van het grondwater komen.
Het kan dus zomaar zijn dat uw kruipruimte of uw kelder zomaar wat extra water zal gaan krijgen, juist ook omdat deze ruimten niet geheel waterdicht zijn, uitkijken dus.

Natuurlijk brengt het geheel overlast met zich mee, denk aan geluidsoverlast, zandbergen voor de deur, werkzaamheden die in bijzondere gevallen kunnen uitlopen, en ga zo maar even door.
De gemeente probeert dit alles natuurlijk tot het minimum te beperken, toch zullen er situaties zijn die om extra aandacht vragen waardoor er kan worden afgeweken, denk aan een verhuizing, of een overlijden, voor een aantal beperkte situaties kan er tijdelijk worden afgeweken.

Wilt u de komende tijd op bezoek bij familie of vrienden in de wijk Tuinenhoven, dan is het raadzaam om even te kijken waar de werkzaamheden op dat moment plaats vinden.
De gemeente is zo ijverig geweest om dit per fases op papier te zetten, middels een tekening die wij hier ook hebben geplaatst.

 

Fase verdeling

Fase verdeling klik voor groter