Wie controleert de bewindvoerder
Wie controleert de bewindvoerder

Wie controleert de bewindvoerder

Het blijft een prangende vraag, wie controleert de bewindvoerder, want vele stellen zich zelf de vraag wie dat zou moeten doen.

Wie controleert de bewindvoerder

Het hebben van schulden, vele Nederlanders hebben het, en de een heeft er geen moeite mee dit op te lossen.
Voor de ander zijn deze een blok aan het been, en worden een groot probleem.
Brieven worden niet meer open gemaakt, en mensen verstoppen zich in huis.
Elke keer als er wordt aangebeld dan schrikt men zich een hoedje, en duikt weg.

Gelukkig zijn er mensen die je kunnen helpen, en deze worden bewindvoerders genoemd.
Zij nemen je alle zorgen uit handen, met als grootste voordeel dat je rust in het leven krijgt.
Wekelijks krijg je een bedrag om van te leven, daar doe je dan de boodschappen voor.
De bewindvoerder kan ook de toeslagen voor je regelen, en eventuele kwijtscheldingen aanvragen.
Kortom men neemt heel veel van je weg.

Maar wat als het mis gaat, wie controleert de bewindvoerder dan, bij wie kun je dan terecht met je vragen.
In dat stukje bestaat nogal wat onduidelijkheid wie hier nu de laatste controle heeft over de bewindvoerder.

Wie doet de controle voor u?

Laten we eens heel simpel beginnen, u heeft de plicht om uw eigen bewindvoerder te controleren.
Er is namelijk niemand anders die weet waar uw geld naar toe gaat, u en uw bewindvoerder.
Het is dus raadzaam om dit elke maand weer te monitoren, en waar nodig actie te ondernemen.

Mocht u iets zien wat niet in de haak is, dan kunt u in gesprek treden met uw bewindvoerder.
Fouten kunnen gemaakt worden, per slot van rekening zijn het net zoals u en ik ook mensen.
Maar er is nog een manier van controle, de rekening en verantwoording die u elk jaar krijgt.

Rekening en verantwoording een goede graadmeter.

U zult het vast wel eens hebben moeten ondertekenen, de rekening en verantwoording voor de rechtbank.
Er bestaan twee soorten, een jaarlijkse, en een vijf jaarlijkse.
In beide gevallen moet u uw handtekening zetten als u kennis heeft genomen van deze rekening en verantwoording.
Deze stuurt u na ondertekening weer teug naar uw bewindvoerder, die het op zijn buurt weer naar de rechtbank stuurt.

Natuurlijk dient u alles want er op het formulier staat, te controleren.
Zijn alle bedragen juist, staat alles onder het goede kopje, en kloppen alle toeslagen wel,
Dus op de vraag wie controleert de bewindvoerder, bent u wederom in eerste instantie zelf.
U beslist of u akkoord bent bent de rekening en verantwoording, bent u het eens, dan tekent u.

Bent u het er niet mee eens, dan is het raadzaam om het gesprek aan te gaan met uw bewindvoerder.
Hij of zij kan u als het goed is vertellen wat er met de bedragen wordt bedoeld, en dat schept heel veel duidelijkheid, zowel voor u, maar ook voor uw bewindvoerder.
Want het is naar hem toe een signaal dat er wordt opgelet, en hij of zij maar beter geen gekke dingen kan doen.

Echter wordt er verwacht dat de rechtbank, waar het formulier uiteindelijk beland ook nog eens wordt gecontroleerd.
Maar vanwege personeel en dus een tijdsdruk gebeurt dit vrijwel niets of nauwelijks.

Niet eens, dan niet tekenen

Natuurlijk heeft u het volste recht een rekening en verantwoording niet te tekenen.
Mogelijk staan er bedragen op die niet juist zijn, of zijn er voor u onbekende bedragen afgeschreven.
Een gesprek met uw bewindvoerder kan dus mogelijk helderheid geven.
Wederom een antwoord op de vraag, wie controleert de bewindvoerder.

Krijgt u geen bevredigend antwoord, of een ontwijkend antwoord dan is een gang naar de rechter een optie.
De rechter bekijkt uw zaak, en bepaald dan of deze alsnog juist is of niet.

Kortom kunnen we eigenlijk stellen, u controleert de bewindvoerder, al dan niet in samenwerking met de rechtbank.
Probeer eerst natuurlijk met een goed gesprek duidelijkheid te krijgen, n indien mogelijk meerdere gesprekken.
Want niets werkt zo goed als een goede relatie tussen u en uw bewindvoerder.

Wie controleert de bewindvoerder
Wie controleert de bewindvoerder

Laat je mening achter